Advies


Soms wordt je als organisatie genoodzaakt om jezelf opnieuw uit te vinden en een andere vorm van organiseren in te richten. Dit om de doelstellingen van je organisatie te blijven behalen. Een vorm hiervan kan zijn om de organisatie meer in te richten op eigen verantwoordelijkheid en autonomie van de professional zodat de organisatie wendbaarder is en flexibel blijft. Medewerkers met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en autonomie zorgen ervoor dat de organisatie zo optimaal mogelijk kan presteren.

Waarvoor benader je mij?

  • Gesprekspartner voor het management voor het ontwerpen van een nieuwe vorm van organiseren zoals meer eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en zelforganisatie.
  • Ontwerpen van een stappenplan voor de nieuwe manier van organiseren.
  • Begeleiding bij de implementatie van het nieuwe organiseren.
  • Begeleiding van de professional in het verandertraject (zie hiervoor ook het onderdeel coaching)
  • Inspiratiesessies over een vorm van meer  zelforganisatie/zelfsturing/eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Lot Heij

organisatieadvies
email@lotheij.nl
Lot Heij